نکات مهم:

1- لطفآ مطمئن شوید اطلاعات وارد شده صحیح می باشد

2- لطفآ مطمئن شوید شماره تلفن را صحیح وارد کردید

3- لطفآ مطمئن شوید شماره حساب را صحیح وارد کردید

4- لطفآ مطمئن شوید در عکس سلفی صورت شما و محتویات کارت ملی به صورت واضح مشخص است

5- حتما اطلاعات حساب یا کارت بانکی شخصی خود را وارد کنید

6- حتما اعداد را به صورت انگلیسی وارد کنید.

ثبت نام